ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Έξυπνη Ρύθμιση, η οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που προωθεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της νομοθεσίας και των περίπλοκων διαδικασιών και έχει ως απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους.

Για τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει συσταθεί υπό τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, η Έξυπνη Ρύθμιση αποτελεί μια ανανεωμένη προσπάθεια για την προώθηση δομικών αλλαγών που επιβάλλεται να γίνουν για την αναβάθμιση και βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας της Κύπρου και κατ' επέκταση, για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιβεβλημένες.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΠ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΚΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΥΜΒ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απλά και αποτελεσματικά – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για απλοποίηση διαδικασιών και κανονιστικού πλαισίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων
30/10/2015
Περισσότερα

Έναρξη Έργου Αναθεώρησης και Εκσυγχρονισμού του Κανονιστικού Πλαισίου που διέπει τα θέματα Τουρισμού
27/05/2015
Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρείν στον Τομέα του Τουρισμού
27/05/2015
Περισσότερα

©2015 Κυπριακή Δημοκρατία

Created by Bluebell

  • http://www.better-regulation.org.cy/images/cheaplv.asp